Platser

På denna sida tänkte jag presentera församlingar, byar och gårdar där mina anfäder och anmödrar har fötts eller bott.

Västra Vingåker, Södermanland

Västra_Vingåkers_kyrka_sett_från_vägen

Vingåkers kyrka. Foto: Wikipedia

Här är jag född och uppvuxen. Vingåker är den största tätorten och var förr kyrkby i Västra Vingåkers församling. Idag är det huvudorten i Vingåkers kommun. Det har länge funnits bebyggelse i området, de äldsta är från stenåldern, och flera runstenar och fornlämningar finns i området. Namnet Vingåker, enligt Wikipedia, innehåller efterleden åker sannolikt syftande på en forntida samlingsplats. Förleden Viking, ’vikbornas’ har troligen avsett ett större vattenrikt område vid Vingåkersån väster om Kolsnaren.

Vingåker ligger allra längst till öster i Södermanland med gräns mot Örebro och gränsar också till Östergötland i de södra delarna. Grannsocknar är Skedevi, Regna, Lännäs, Asker, Österåker, Julita och Östra Vingåker. Vingåkers kyrka anses vara en av de större landsortskyrkorna i landet. De äldsta delarna är uppförda på 1300-talet.

Förutom jag själv, min syster och min pappa är det bara min farfar och farmors mormor som är födda i Vingåker. Många fler har förstås bott och avlidit här då många flyttade hit då det var den största orten inom flera mils avstånd.

Skedevi, Östergötland

Skedevi_kyrka

Skedevi kyrka. Foto: Wikipedia

Skedevi ligger i norra delen av Östergötland och gränsar bland annat till Vingåkers socken. Många av mina anor på farfars sida är födda och uppvuxna här. Den största orten i församlingen är Rejmyre, där det bland annat funnits ett glasbruk sedan tidigt 1800-tal. En kyrka, med utsikt över sjön Tisnaren, har legat på platsen sedan 1200-talet. Den var först i trä men ersattes på 1400-talet av en stenkyrka. Skedevi ingår sedan 1971 i Finspångs kommun.

Brenäs
Sila by

Rolf Ericson har skrivit en mycket detaljerad sida om Sila by och dess invånare. Min släkt har bott på gårdar som är benämnda Axsjövik, Kupan och Svartviken.

Sillsjö
Frängsäter
frangsater

Huvudbyggnaden vid Frängsäter

Frängsäter är en herrgård som ligger mellan Rejmyre och Hävla. Gården uppfördes troligen vid mitten av 1700-talet. Ägare har varit flera generationer av släkten von Post. Enligt Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon (utgivet 1859-1870) så var Frängsäter ett mantal frälsesäteri. När boken skrevs var taxeringsvärdet 270 000 riksdaler banko, vilket i dagsläget skulle motsvara ca 25 miljoner kr.

Mina anor har förstås inte bott i själva herrgården utan i stugor och torp på ägorna, framförallt har flera generationer bott i Grindstugan.

Ukna, Småland

Törnsvederna

Regna, Östergötland

Regna socken ligger till största del i Östergötland även om en liten del hör till Närke. Idag ligger den i Finspångs kommun och invånarantalet är strax över 600 personer. Själva socknen är gammal, medeltida ursprung anges på Wikipedia. Namnet Regna kommer från prästgården som i sin tur är uppkallad efter sjön Regnaren som ligger i socknen. I socknen är det mest skogsbygd men även en del jordbruksmark. Flera sjöar finns i socknen.

Regna kyrka byggdes i slutet av 1700-talet som ersättning för en medeltida kyrka. 1700-talskyrkan brann ned i början av 1900-talet och en ny kyrka var på plats 1914.

Bratteberg

Hällestad, Östergötland

Hällestad_kyrka_Östergötland

Hällestad kyrka. Foto: Wikipedia

Hällestad ligger i norra delen av Östergötland och här bor idag omkring 3000 personer. Vid mitten av 1800-talet bodde drygt 5000 personer här. Marken är både jordbruks- och skogsbygd. Arealen är strax över 300 kvadratkilometer. Förr i tiden bedrevs en del gruvdrift i området.

En kyrka har funnits i området sedan 1200-talet tror man. Kyrkan i Hällestad har brunnit vid två olika tillfällen och den nuvarande är från slutet av 1800-talet. Klockstapeln från den nedbrunna 1700-talskyrkan finns numer på Skansen i Stockholm.

Vist, Östergötland

Karsnäs

Gärdserum, Småland

Bråddebo